Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11366/242
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHudečková, Viera-
dc.date.accessioned2014-05-07T19:30:57Z-
dc.date.available2014-05-07T19:30:57Z-
dc.date.issued2014-04-02-
dc.identifier.citationInformačné systémy o vede. Integrácia pre otvorený prístup k vedeckým výstupom [Research Information Systems: Integration for Open Access to Scientific Outputs.] Zborník z medzinárodnej konferencie. [Proceeding from International Conference] CVTI SR, Bratislava 2. apríla 2014, pp. 78-95en_US
dc.identifier.isbn978-80-89354-28-3-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11366/242-
dc.description12 pages, 34 slides.-- Presentation delivered at the conference "Research Information Systems: Integration for Open Access to Scientific Outputs" held Apr 2nd, 2014 at the CVTI SR in Bratislava, Slovakia.en_US
dc.descriptionText and slides in Czech.-
dc.descriptionPublic VaVaI Information System interface available (in English) at http://www.isvav.cz/index.jsp-
dc.description.abstract[EN] Research, development and innovation (R&D&I) in the Czech Republic gets financed from public funds pursuant to Act no. 130/2002 Coll. on Public Subsidy to Research, Development and Innovation and amended related Acts (Act on Funding Research, Development and Innovation). The former Act regulates the following: the rights and obligations of legal and natural persons engaged in R&D&I, the conditions for the provision of public funding, the provision of information on research, development and innovation through the information system on R&D&I and the role and tasks of the R&D&I bodies.en_US
dc.description.abstract[CZ] Výzkum, experimentální vývoj a inovace (VaVaI) jsou v České republice podporovány z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Tento zákon upravuje: práva a povinnosti právnických a fyzických osob, zabývajících se VaVaI, podmínky veřejné podpory, poskytování informací o VaVaI prostřednictvím informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI), úkoly orgánů VaVaI.-
dc.language.isoczen_US
dc.publisherSlovak Centre of Scientific and Technical Information (CVTI SR)en_US
dc.publishereuroCRIS-
dc.relation.ispartofseriesSK-CRIS Event (CVTI SR, Bratislava, Apr 2nd, 2014)-
dc.subjectresearch information managementen_US
dc.subjectcurrent research information systemsen_US
dc.subjectVaVaIen_US
dc.subjectresearch evaluationen_US
dc.subjectCERIFen_US
dc.subjectresearch policyen_US
dc.subjectCzech Republicen_US
dc.titleIS VaVaI - an R&D Information System - Experience in Dealing with Errors in Data on the Outputs of Research, Revelopment and Innovationen_US
dc.title.alternativeIS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích-
dc.typePresentationen_US
dc.relation.conferenceSK-CRIS Event Bratislava (2014)en
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypePresentation-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1cz-
Appears in Collections:Outreach: Conference
Files in This Item:
File Description SizeFormat
hudeckova1_SKCRIS_Bratislava.pdf1.87 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s) 50

439
Last Week
0
Last month
4
checked on Dec 2, 2021

Download(s) 50

138
checked on Dec 2, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are offered under a CC-BY 4.0 licence unless otherwise indicated