Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11366/242
Title: IS VaVaI - an R&D Information System - Experience in Dealing with Errors in Data on the Outputs of Research, Revelopment and Innovation
Other Titles: IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích
Authors: Hudečková, Viera 
Keywords: research information management;current research information systems;VaVaI;research evaluation;CERIF;research policy;Czech Republic
Issue Date: 2-Apr-2014
Publisher: Slovak Centre of Scientific and Technical Information (CVTI SR)
euroCRIS
Source: Informačné systémy o vede. Integrácia pre otvorený prístup k vedeckým výstupom [Research Information Systems: Integration for Open Access to Scientific Outputs.] Zborník z medzinárodnej konferencie. [Proceeding from International Conference] CVTI SR, Bratislava 2. apríla 2014, pp. 78-95
Series/Report no.: SK-CRIS Event (CVTI SR, Bratislava, Apr 2nd, 2014)
Conference: SK-CRIS Event Bratislava (2014) 
Abstract: 
[EN] Research, development and innovation (R&D&I) in the Czech Republic gets financed from public funds pursuant to Act no. 130/2002 Coll. on Public Subsidy to Research, Development and Innovation and amended related Acts (Act on Funding Research, Development and Innovation). The former Act regulates the following: the rights and obligations of legal and natural persons engaged in R&D&I, the conditions for the provision of public funding, the provision of information on research, development and innovation through the information system on R&D&I and the role and tasks of the R&D&I bodies.

[CZ] Výzkum, experimentální vývoj a inovace (VaVaI) jsou v České republice podporovány z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Tento zákon upravuje: práva a povinnosti právnických a fyzických osob, zabývajících se VaVaI, podmínky veřejné podpory, poskytování informací o VaVaI prostřednictvím informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI), úkoly orgánů VaVaI.
Description: 
12 pages, 34 slides.-- Presentation delivered at the conference "Research Information Systems: Integration for Open Access to Scientific Outputs" held Apr 2nd, 2014 at the CVTI SR in Bratislava, Slovakia.

Text and slides in Czech.

Public VaVaI Information System interface available (in English) at http://www.isvav.cz/index.jsp
URI: http://hdl.handle.net/11366/242
ISBN: 978-80-89354-28-3
Appears in Collections:Outreach: Conference

Files in This Item:
File Description SizeFormat
hudeckova1_SKCRIS_Bratislava.pdf1.87 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 50

435
Last Week
0
Last month
4
checked on Oct 22, 2021

Download(s) 50

137
checked on Oct 22, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are offered under a CC-BY 4.0 licence unless otherwise indicated